Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/09/2023

ĐB 007924
Nhất 18419
Nhì 21176
Ba 87107 31658
14857 02557 73092 63648
04121 43862 26392
Năm 9301
Sáu 1753 5524 5502
Bảy 826
Tám 19
Đầu
0 07, 01, 02
1 19, 19
2 24, 21, 24, 26
3
4 48
5 58, 57, 57, 53
6 62
7 76
8
9 92, 92
Đuôi
0
1 21, 01
2 92, 62, 92, 02
3 53
4 24, 24
5
6 76, 26
7 07, 57, 57
8 58, 48
9 19, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/09/2023

ĐB 478412
Nhất 67536
Nhì 96544
Ba 33791 65501
59208 49510 27286 66339
18945 30159 63992
Năm 9668
Sáu 0818 1535 0529
Bảy 578
Tám 75
Đầu
0 01, 08
1 12, 10, 18
2 29
3 36, 39, 35
4 44, 45
5 59
6 68
7 78, 75
8 86
9 91, 92
Đuôi
0 10
1 91, 01
2 12, 92
3
4 44
5 45, 35, 75
6 36, 86
7
8 08, 68, 18, 78
9 39, 59, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/09/2023

ĐB 299167
Nhất 92493
Nhì 18118
Ba 82398 99406
04962 47028 49789 24423
28747 19338 20976
Năm 1714
Sáu 8138 1975 5895
Bảy 160
Tám 05
Đầu
0 06, 05
1 18, 14
2 28, 23
3 38, 38
4 47
5
6 67, 62, 60
7 76, 75
8 89
9 93, 98, 95
Đuôi
0 60
1
2 62
3 93, 23
4 14
5 75, 95, 05
6 06, 76
7 67, 47
8 18, 98, 28, 38, 38
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/09/2023

ĐB 370625
Nhất 77481
Nhì 18019
Ba 05375 12052
58692 94016 95321 28191
64951 39615 74720
Năm 9793
Sáu 7229 3341 2037
Bảy 001
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 19, 16, 15
2 25, 21, 20, 29
3 37
4 41
5 52, 51
6
7 75
8 81
9 92, 91, 93
Đuôi
0 20
1 81, 21, 91, 51, 41, 01
2 52, 92
3 93
4
5 25, 75, 15
6 16
7 37
8 08
9 19, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/09/2023

ĐB 895519
Nhất 44998
Nhì 86801
Ba 50992 30867
09909 87740 95151 89658
46574 16567 25888
Năm 5342
Sáu 2877 7535 7640
Bảy 092
Tám 34
Đầu
0 01, 09
1 19
2
3 35, 34
4 40, 42, 40
5 51, 58
6 67, 67
7 74, 77
8 88
9 98, 92, 92
Đuôi
0 40, 40
1 01, 51
2 92, 42, 92
3
4 74, 34
5 35
6
7 67, 67, 77
8 98, 58, 88
9 19, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/08/2023

ĐB 555589
Nhất 40363
Nhì 79356
Ba 46859 26926
39315 83206 45562 10661
45652 19485 32151
Năm 8834
Sáu 2040 3887 0841
Bảy 607
Tám 79
Đầu
0 06, 07
1 15
2 26
3 34
4 40, 41
5 56, 59, 52, 51
6 63, 62, 61
7 79
8 89, 85, 87
9
Đuôi
0 40
1 61, 51, 41
2 62, 52
3 63
4 34
5 15, 85
6 56, 26, 06
7 87, 07
8
9 89, 59, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/08/2023

ĐB 449916
Nhất 16601
Nhì 99312
Ba 36208 36788
24724 49011 81149 64605
00164 21605 79284
Năm 4055
Sáu 0136 1097 3847
Bảy 560
Tám 65
Đầu
0 01, 08, 05, 05
1 16, 12, 11
2 24
3 36
4 49, 47
5 55
6 64, 60, 65
7
8 88, 84
9 97
Đuôi
0 60
1 01, 11
2 12
3
4 24, 64, 84
5 05, 05, 55, 65
6 16, 36
7 97, 47
8 08, 88
9 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/08/2023

ĐB 160673
Nhất 77317
Nhì 72941
Ba 91667 92133
50305 46358 64898 23186
10124 54767 92206
Năm 3784
Sáu 5114 1563 8185
Bảy 729
Tám 13
Đầu
0 05, 06
1 17, 14, 13
2 24, 29
3 33
4 41
5 58
6 67, 67, 63
7 73
8 86, 84, 85
9 98
Đuôi
0
1 41
2
3 73, 33, 63, 13
4 24, 84, 14
5 05, 85
6 86, 06
7 17, 67, 67
8 58, 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/08/2023

ĐB 219086
Nhất 58733
Nhì 99679
Ba 69406 80581
61256 32345 34296 61429
05372 28617 79374
Năm 0209
Sáu 7752 1916 7502
Bảy 380
Tám 06
Đầu
0 06, 09, 02, 06
1 17, 16
2 29
3 33
4 45
5 56, 52
6
7 79, 72, 74
8 86, 81, 80
9 96
Đuôi
0 80
1 81
2 72, 52, 02
3 33
4 74
5 45
6 86, 06, 56, 96, 16, 06
7 17
8
9 79, 29, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/07/2023

ĐB 269653
Nhất 57511
Nhì 62749
Ba 21638 28753
83976 61452 08310 71570
18115 22321 46006
Năm 6993
Sáu 5757 5249 0961
Bảy 311
Tám 67
Đầu
0 06
1 11, 10, 15, 11
2 21
3 38
4 49, 49
5 53, 53, 52, 57
6 61, 67
7 76, 70
8
9 93
Đuôi
0 10, 70
1 11, 21, 61, 11
2 52
3 53, 53, 93
4
5 15
6 76, 06
7 57, 67
8 38
9 49, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/07/2023

ĐB 647019
Nhất 38893
Nhì 18147
Ba 25968 77604
56085 34736 60935 76307
51577 73553 70571
Năm 3855
Sáu 0346 6786 0964
Bảy 840
Tám 13
Đầu
0 04, 07
1 19, 13
2
3 36, 35
4 47, 46, 40
5 53, 55
6 68, 64
7 77, 71
8 85, 86
9 93
Đuôi
0 40
1 71
2
3 93, 53, 13
4 04, 64
5 85, 35, 55
6 36, 46, 86
7 47, 07, 77
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/07/2023

ĐB 993695
Nhất 59376
Nhì 35230
Ba 88123 24710
80555 90033 39922 97058
35658 37731 29086
Năm 6861
Sáu 8847 3046 9927
Bảy 718
Tám 44
Đầu
0
1 10, 18
2 23, 22, 27
3 30, 33, 31
4 47, 46, 44
5 55, 58, 58
6 61
7 76
8 86
9 95
Đuôi
0 30, 10
1 31, 61
2 22
3 23, 33
4 44
5 95, 55
6 76, 86, 46
7 47, 27
8 58, 58, 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/07/2023

ĐB 257375
Nhất 32766
Nhì 23823
Ba 84349 30801
44103 86466 09627 60584
08601 07486 76529
Năm 7734
Sáu 3185 2882 4330
Bảy 851
Tám 03
Đầu
0 01, 03, 01, 03
1
2 23, 27, 29
3 34, 30
4 49
5 51
6 66, 66
7 75
8 84, 86, 85, 82
9
Đuôi
0 30
1 01, 01, 51
2 82
3 23, 03, 03
4 84, 34
5 75, 85
6 66, 66, 86
7 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/06/2023

ĐB 524190
Nhất 66771
Nhì 44011
Ba 25047 98065
78532 51116 32254 84763
47078 59789 17227
Năm 1166
Sáu 7323 4294 7453
Bảy 086
Tám 36
Đầu
0
1 11, 16
2 27, 23
3 32, 36
4 47
5 54, 53
6 65, 63, 66
7 71, 78
8 89, 86
9 90, 94
Đuôi
0 90
1 71, 11
2 32
3 63, 23, 53
4 54, 94
5 65
6 16, 66, 86, 36
7 47, 27
8 78
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/06/2023

ĐB 927521
Nhất 03992
Nhì 73774
Ba 94666 22138
83939 26520 42494 45442
58143 59298 62592
Năm 2533
Sáu 5788 8895 7105
Bảy 626
Tám 65
Đầu
0 05
1
2 21, 20, 26
3 38, 39, 33
4 42, 43
5
6 66, 65
7 74
8 88
9 92, 94, 98, 92, 95
Đuôi
0 20
1 21
2 92, 42, 92
3 43, 33
4 74, 94
5 95, 05, 65
6 66, 26
7
8 38, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/06/2023

ĐB 756445
Nhất 29648
Nhì 24302
Ba 75824 44788
78912 85473 80344 25087
09910 74551 62973
Năm 1016
Sáu 7854 4997 5044
Bảy 260
Tám 74
Đầu
0 02
1 12, 10, 16
2 24
3
4 45, 48, 44, 44
5 51, 54
6 60
7 73, 73, 74
8 88, 87
9 97
Đuôi
0 10, 60
1 51
2 02, 12
3 73, 73
4 24, 44, 54, 44, 74
5 45
6 16
7 87, 97
8 48, 88
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/06/2023

ĐB 474809
Nhất 85910
Nhì 44606
Ba 43421 17244
39862 81091 23958 90590
97707 35999 75551
Năm 2668
Sáu 3972 5879 8867
Bảy 613
Tám 90
Đầu
0 09, 06, 07
1 10, 13
2 21
3
4 44
5 58, 51
6 62, 68, 67
7 72, 79
8
9 91, 90, 99, 90
Đuôi
0 10, 90, 90
1 21, 91, 51
2 62, 72
3 13
4 44
5
6 06
7 07, 67
8 58, 68
9 09, 99, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/06/2023

ĐB 316288
Nhất 44300
Nhì 28656
Ba 51616 86666
10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Năm 3974
Sáu 0390 6600 9895
Bảy 906
Tám 07
Đầu
0 00, 04, 00, 00, 06, 07
1 16
2
3
4
5 56, 58
6 66, 65, 68
7 74
8 88, 87, 87
9 90, 95
Đuôi
0 00, 00, 90, 00
1
2
3
4 04, 74
5 65, 95
6 56, 16, 66, 06
7 87, 87, 07
8 88, 58, 68
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/05/2023

ĐB 006330
Nhất 38441
Nhì 12674
Ba 95981 00123
10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Năm 5325
Sáu 8903 4694 2899
Bảy 773
Tám 71
Đầu
0 03, 00, 03
1 15
2 23, 24, 25
3 30
4 41
5
6
7 74, 77, 73, 71
8 81
9 97, 91, 94, 99
Đuôi
0 30, 00
1 41, 81, 91, 71
2
3 23, 03, 03, 73
4 74, 24, 94
5 15, 25
6
7 97, 77
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/05/2023

ĐB 930199
Nhất 07964
Nhì 39972
Ba 37145 88820
58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Năm 9564
Sáu 4306 7665 4643
Bảy 982
Tám 64
Đầu
0 01, 06
1 12
2 20
3 37, 34
4 45, 44, 43
5
6 64, 62, 64, 65, 64
7 72, 70
8 82
9 99
Đuôi
0 20, 70
1 01
2 72, 62, 12, 82
3 43
4 64, 34, 44, 64, 64
5 45, 65
6 06
7 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/05/2023

ĐB 701483
Nhất 06414
Nhì 42785
Ba 47500 86478
51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Năm 3778
Sáu 4279 4690 1621
Bảy 195
Tám 61
Đầu
0 00, 05, 01
1 14, 15
2 21
3 32
4
5
6 69, 61
7 78, 78, 79
8 83, 85
9 93, 95, 90, 95
Đuôi
0 00, 90
1 01, 21, 61
2 32
3 83, 93
4 14
5 85, 15, 95, 05, 95
6
7
8 78, 78
9 69, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/05/2023

ĐB 452694
Nhất 94806
Nhì 79570
Ba 36723 85477
05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Năm 3663
Sáu 4834 7041 6252
Bảy 132
Tám 31
Đầu
0 06, 08
1
2 23, 23, 20
3 34, 34, 32, 31
4 41
5 52
6 69, 63
7 70, 77, 74
8
9 94, 99
Đuôi
0 70, 20
1 41, 31
2 52, 32
3 23, 23, 63
4 94, 34, 74, 34
5
6 06
7 77
8 08
9 69, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/04/2023

ĐB 560979
Nhất 08297
Nhì 74414
Ba 31159 65235
65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Năm 7426
Sáu 3814 6745 1854
Bảy 130
Tám 63
Đầu
0 02
1 14, 14
2 25, 24, 26
3 35, 36, 30
4 42, 45
5 59, 59, 54
6 63
7 79, 72
8
9 97
Đuôi
0 30
1
2 42, 02, 72
3 63
4 14, 24, 14, 54
5 35, 25, 45
6 36, 26
7 97
8
9 79, 59, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/04/2023

ĐB 580016
Nhất 65722
Nhì 49118
Ba 76893 21210
22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Năm 9117
Sáu 4141 6826 3621
Bảy 655
Tám 62
Đầu
0
1 16, 18, 10, 16, 13, 17
2 22, 26, 21
3 31, 31
4 41, 42, 41
5 55
6 68, 62
7
8
9 93
Đuôi
0 10
1 31, 41, 31, 41, 21
2 22, 42, 62
3 93, 13
4
5 55
6 16, 16, 26
7 17
8 18, 68
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/04/2023

ĐB 708726
Nhất 21668
Nhì 76065
Ba 33065 01744
22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Năm 7119
Sáu 0370 6759 8463
Bảy 796
Tám 22
Đầu
0 02
1 15, 19
2 26, 22
3 37, 30
4 44
5 59
6 68, 65, 65, 63
7 70
8 86, 86
9 94, 96
Đuôi
0 30, 70
1
2 02, 22
3 63
4 44, 94
5 65, 65, 15
6 26, 86, 86, 96
7 37
8 68
9 19, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/04/2023

ĐB 581637
Nhất 16821
Nhì 63910
Ba 71698 83640
81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Năm 8431
Sáu 6148 6390 2062
Bảy 318
Tám 83
Đầu
0
1 10, 10, 18
2 21, 21
3 37, 38, 31
4 40, 40, 48
5
6 67, 62
7
8 83
9 98, 91, 95, 90
Đuôi
0 10, 40, 10, 40, 90
1 21, 21, 91, 31
2 62
3 83
4
5 95
6
7 37, 67
8 98, 38, 48, 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 31/03/2023

ĐB 289040
Nhất 99296
Nhì 44683
Ba 31676 12208
25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Năm 3020
Sáu 9861 9698 7695
Bảy 771
Tám 15
Đầu
0 08, 04, 06
1 15
2 20
3 32, 35
4 40
5 59
6 61
7 76, 71
8 83, 88, 86
9 96, 98, 95
Đuôi
0 40, 20
1 61, 71
2 32
3 83
4 04
5 35, 95, 15
6 96, 76, 06, 86
7
8 08, 88, 98
9 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/03/2023

ĐB 821480
Nhất 16417
Nhì 47055
Ba 83570 73422
15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Năm 4169
Sáu 8268 3843 5789
Bảy 347
Tám 47
Đầu
0
1 17, 14, 19
2 22
3 39, 32
4 43, 47, 47
5 55, 52
6 60, 69, 68
7 70
8 80, 89
9 98
Đuôi
0 80, 70, 60
1
2 22, 52, 32
3 43
4 14
5 55
6
7 17, 47, 47
8 98, 68
9 39, 19, 69, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023

ĐB 641347
Nhất 13562
Nhì 03148
Ba 45731 92914
60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Năm 7683
Sáu 5704 5157 7397
Bảy 141
Tám 96
Đầu
0 04
1 14
2 23, 25
3 31, 39
4 47, 48, 40, 41, 41
5 57
6 62, 62, 61
7
8 83
9 97, 96
Đuôi
0 40
1 31, 41, 61, 41
2 62, 62
3 23, 83
4 14, 04
5 25
6 96
7 47, 57, 97
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/03/2023

ĐB 368782
Nhất 56272
Nhì 21246
Ba 12471 48888
83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Năm 5950
Sáu 0537 9445 7564
Bảy 130
Tám 17
Đầu
0
1 12, 17
2 21
3 37, 30
4 46, 45
5 50
6 64
7 72, 71, 78
8 82, 88, 82, 88, 80
9 92
Đuôi
0 80, 50, 30
1 71, 21
2 82, 72, 82, 92, 12
3
4 64
5 45
6 46
7 37, 17
8 88, 88, 78
9

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.