Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/03/2023

ĐB 821480
Nhất 16417
Nhì 47055
Ba 83570 73422
15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Năm 4169
Sáu 8268 3843 5789
Bảy 347
Tám 47
Đầu
0
1 17, 14, 19
2 22
3 39, 32
4 43, 47, 47
5 55, 52
6 60, 69, 68
7 70
8 80, 89
9 98
Đuôi
0 80, 70, 60
1
2 22, 52, 32
3 43
4 14
5 55
6
7 17, 47, 47
8 98, 68
9 39, 19, 69, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023

ĐB 641347
Nhất 13562
Nhì 03148
Ba 45731 92914
60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Năm 7683
Sáu 5704 5157 7397
Bảy 141
Tám 96
Đầu
0 04
1 14
2 23, 25
3 31, 39
4 47, 48, 40, 41, 41
5 57
6 62, 62, 61
7
8 83
9 97, 96
Đuôi
0 40
1 31, 41, 61, 41
2 62, 62
3 23, 83
4 14, 04
5 25
6 96
7 47, 57, 97
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/03/2023

ĐB 368782
Nhất 56272
Nhì 21246
Ba 12471 48888
83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Năm 5950
Sáu 0537 9445 7564
Bảy 130
Tám 17
Đầu
0
1 12, 17
2 21
3 37, 30
4 46, 45
5 50
6 64
7 72, 71, 78
8 82, 88, 82, 88, 80
9 92
Đuôi
0 80, 50, 30
1 71, 21
2 82, 72, 82, 92, 12
3
4 64
5 45
6 46
7 37, 17
8 88, 88, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/03/2023

ĐB 505263
Nhất 59461
Nhì 29637
Ba 28241 51526
89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Năm 5839
Sáu 8080 0239 6687
Bảy 885
Tám 11
Đầu
0 04
1 10, 10, 11
2 26
3 37, 39, 39
4 41, 41
5
6 63, 61, 62, 68
7 77
8 80, 87, 85
9
Đuôi
0 10, 10, 80
1 61, 41, 41, 11
2 62
3 63
4 04
5 85
6 26
7 37, 77, 87
8 68
9 39, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/02/2023

ĐB 113627
Nhất 53427
Nhì 39751
Ba 02467 43794
83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Năm 6553
Sáu 7638 8687 6236
Bảy 277
Tám 95
Đầu
0 04
1
2 27, 27
3 37, 38, 36
4
5 51, 53
6 67, 64
7 77
8 81, 84, 83, 87
9 94, 92, 95
Đuôi
0
1 51, 81
2 92
3 83, 53
4 94, 64, 04, 84
5 95
6 36
7 27, 27, 67, 37, 87, 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/02/2023

ĐB 877614
Nhất 73647
Nhì 10781
Ba 67693 33569
01949 23690 77397 44419
09882 41202 78312
Năm 4699
Sáu 0387 5539 8576
Bảy 820
Tám 01
Đầu
0 02, 01
1 14, 19, 12
2 20
3 39
4 47, 49
5
6 69
7 76
8 81, 82, 87
9 93, 90, 97, 99
Đuôi
0 90, 20
1 81, 01
2 82, 02, 12
3 93
4 14
5
6 76
7 47, 97, 87
8
9 69, 49, 19, 99, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/02/2023

ĐB 487558
Nhất 86272
Nhì 71528
Ba 68566 40997
83622 20352 40548 19575
88842 82605 45301
Năm 4223
Sáu 7486 4822 7938
Bảy 341
Tám 97
Đầu
0 05, 01
1
2 28, 22, 23, 22
3 38
4 48, 42, 41
5 58, 52
6 66
7 72, 75
8 86
9 97, 97
Đuôi
0
1 01, 41
2 72, 22, 52, 42, 22
3 23
4
5 75, 05
6 66, 86
7 97, 97
8 58, 28, 48, 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/02/2023

ĐB 688354
Nhất 67048
Nhì 48471
Ba 73592 58060
03018 45559 89944 04408
62599 28355 95612
Năm 6422
Sáu 0398 2973 3320
Bảy 306
Tám 98
Đầu
0 08, 06
1 18, 12
2 22, 20
3
4 48, 44
5 54, 59, 55
6 60
7 71, 73
8
9 92, 99, 98, 98
Đuôi
0 60, 20
1 71
2 92, 12, 22
3 73
4 54, 44
5 55
6 06
7
8 48, 18, 08, 98, 98
9 59, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/01/2023

ĐB 555221
Nhất 77497
Nhì 34677
Ba 95526 04132
83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Năm 7031
Sáu 9339 6578 6401
Bảy 384
Tám 59
Đầu
0 09, 07, 01
1
2 21, 26
3 32, 35, 31, 39
4 47, 47
5 59
6
7 77, 78
8 85, 85, 84
9 97
Đuôi
0
1 21, 31, 01
2 32
3
4 84
5 85, 35, 85
6 26
7 97, 77, 47, 47, 07
8 78
9 09, 39, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/01/2023

ĐB 198646
Nhất 81910
Nhì 74567
Ba 76266 59203
79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Năm 4871
Sáu 2862 1890 6684
Bảy 026
Tám 60
Đầu
0 03
1 10, 19
2 22, 21, 26
3 33
4 46
5 50
6 67, 66, 62, 60
7 71, 71
8 84
9 93, 90
Đuôi
0 10, 50, 90, 60
1 21, 71, 71
2 22, 62
3 03, 33, 93
4 84
5
6 46, 66, 26
7 67
8
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/01/2023

ĐB 639263
Nhất 32943
Nhì 88002
Ba 64561 68016
07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Năm 4564
Sáu 4355 9581 3310
Bảy 844
Tám 78
Đầu
0 02, 07
1 16, 10
2
3 38
4 43, 44
5 59, 59, 55
6 63, 61, 61, 64
7 72, 78, 78
8 81
9
Đuôi
0 10
1 61, 61, 81
2 02, 72
3 63, 43
4 64, 44
5 55
6 16
7 07
8 38, 78, 78
9 59, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/01/2023

ĐB 102215
Nhất 45567
Nhì 53231
Ba 55809 99954
94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Năm 3601
Sáu 4397 4392 4100
Bảy 296
Tám 43
Đầu
0 09, 01, 00
1 15
2
3 31, 35
4 41, 43
5 54
6 67, 62
7 73, 79, 73
8 84
9 97, 92, 96
Đuôi
0 00
1 31, 41, 01
2 62, 92
3 73, 73, 43
4 54, 84
5 15, 35
6 96
7 67, 97
8
9 09, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/12/2022

ĐB 191725
Nhất 01403
Nhì 51800
Ba 46372 97357
44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Năm 0534
Sáu 7255 6324 6035
Bảy 640
Tám 47
Đầu
0 03, 00, 05, 00, 03
1 16
2 25, 24
3 32, 34, 35
4 40, 47
5 57, 52, 55
6
7 72
8
9 98
Đuôi
0 00, 00, 40
1
2 72, 32, 52
3 03, 03
4 34, 24
5 25, 05, 55, 35
6 16
7 57, 47
8 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/12/2022

ĐB 297652
Nhất 82229
Nhì 62423
Ba 53314 87912
58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Năm 3847
Sáu 8314 3798 5450
Bảy 455
Tám 64
Đầu
0 03, 07
1 14, 12, 14
2 29, 23
3 32
4 42, 44, 47
5 52, 50, 55
6 64
7
8 81, 80
9 98
Đuôi
0 80, 50
1 81
2 52, 12, 32, 42
3 23, 03
4 14, 44, 14, 64
5 55
6
7 07, 47
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/12/2022

ĐB 418301
Nhất 09668
Nhì 78952
Ba 83776 32076
58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Năm 2165
Sáu 6120 8158 3260
Bảy 767
Tám 10
Đầu
0 01, 04
1 10
2 20
3
4 43
5 52, 55, 56, 58
6 68, 69, 65, 60, 67
7 76, 76, 78
8
9 94
Đuôi
0 20, 60, 10
1 01
2 52
3 43
4 94, 04
5 55, 65
6 76, 76, 56
7 67
8 68, 78, 58
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/12/2022

ĐB 793263
Nhất 54452
Nhì 80818
Ba 84979 40214
88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Năm 3888
Sáu 6439 2511 1356
Bảy 668
Tám 24
Đầu
0 03
1 18, 14, 11
2 24
3 39
4 41, 41
5 52, 51, 56
6 63, 67, 68
7 79
8 81, 88
9 96
Đuôi
0
1 41, 81, 41, 51, 11
2 52
3 63, 03
4 14, 24
5
6 96, 56
7 67
8 18, 88, 68
9 79, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/12/2022

ĐB 687948
Nhất 44644
Nhì 30361
Ba 86479 24718
35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Năm 1788
Sáu 9332 3444 9998
Bảy 365
Tám 81
Đầu
0
1 18, 18, 10, 11, 12
2 22
3 32
4 48, 44, 44
5 52
6 61, 62, 65
7 79
8 88, 81
9 98
Đuôi
0 10
1 61, 11, 81
2 22, 52, 12, 62, 32
3
4 44, 44
5 65
6
7
8 48, 18, 18, 88, 98
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/11/2022

ĐB 738250
Nhất 67261
Nhì 06919
Ba 67561 34316
26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Năm 6272
Sáu 3658 2292 8688
Bảy 569
Tám 56
Đầu
0 09
1 19, 16, 18, 14, 16
2 25
3
4
5 50, 58, 56
6 61, 61, 68, 69
7 72
8 88, 88
9 92
Đuôi
0 50
1 61, 61
2 72, 92
3
4 14
5 25
6 16, 16, 56
7
8 88, 68, 18, 58, 88
9 19, 09, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/11/2022

ĐB 051264
Nhất 53838
Nhì 51129
Ba 81946 08823
11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Năm 2275
Sáu 0193 0202 3813
Bảy 213
Tám 84
Đầu
0 02
1 17, 10, 13, 13
2 29, 23
3 38
4 46, 49
5 59
6 64
7 74, 75
8 88, 84
9 96, 93
Đuôi
0 10
1
2 02
3 23, 93, 13, 13
4 64, 74, 84
5 75
6 46, 96
7 17
8 38, 88
9 29, 59, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/11/2022

ĐB 793827
Nhất 36323
Nhì 20200
Ba 27678 62572
66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Năm 1330
Sáu 9914 5265 1712
Bảy 250
Tám 03
Đầu
0 00, 06, 03
1 10, 14, 12
2 27, 23, 21, 26
3 30
4
5 51, 50
6 65
7 78, 72, 77, 79
8
9
Đuôi
0 00, 10, 30, 50
1 21, 51
2 72, 12
3 23, 03
4 14
5 65
6 06, 26
7 27, 77
8 78
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/11/2022

ĐB 426461
Nhất 54541
Nhì 41186
Ba 16905 01207
98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Năm 9973
Sáu 6278 8602 3181
Bảy 404
Tám 95
Đầu
0 05, 07, 05, 05, 02, 04
1
2 29
3
4 41, 40
5 50
6 61, 65
7 73, 78
8 86, 81, 81
9 95
Đuôi
0 50, 40
1 61, 41, 81, 81
2 02
3 73
4 04
5 05, 05, 05, 65, 95
6 86
7 07
8 78
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/10/2022

ĐB 303758
Nhất 23446
Nhì 64546
Ba 90069 52103
83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Năm 8553
Sáu 0790 7490 5063
Bảy 915
Tám 46
Đầu
0 03
1 15
2
3 33, 30, 39
4 46, 46, 46
5 58, 56, 53
6 69, 63
7 76
8 82
9 97, 90, 90
Đuôi
0 30, 90, 90
1
2 82
3 03, 33, 53, 63
4
5 15
6 46, 46, 76, 56, 46
7 97
8 58
9 69, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/10/2022

ĐB 193067
Nhất 25969
Nhì 15877
Ba 99182 55151
86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Năm 8101
Sáu 5864 4415 0218
Bảy 542
Tám 32
Đầu
0 05, 01
1 15, 18
2 28, 26
3 32
4 42
5 51, 54
6 67, 69, 64
7 77, 75
8 82
9 90, 96
Đuôi
0 90
1 51, 01
2 82, 42, 32
3
4 54, 64
5 05, 75, 15
6 96, 26
7 67, 77
8 28, 18
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/10/2022

ĐB 747877
Nhất 52928
Nhì 68845
Ba 64206 05402
56910 34645 25986 94724
36447 77354 19390
Năm 8419
Sáu 1666 2352 1728
Bảy 751
Tám 75
Đầu
0 06, 02
1 10, 19
2 28, 24, 28
3
4 45, 45, 47
5 54, 52, 51
6 66
7 77, 75
8 86
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 51
2 02, 52
3
4 24, 54
5 45, 45, 75
6 06, 86, 66
7 77, 47
8 28, 28
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/10/2022

ĐB 339588
Nhất 28204
Nhì 79953
Ba 07813 78761
90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Năm 7093
Sáu 5917 7350 1330
Bảy 623
Tám 65
Đầu
0 04
1 13, 17
2 20, 23
3 38, 34, 30
4 40
5 53, 50
6 61, 62, 65
7 74
8 88
9 98, 93
Đuôi
0 40, 20, 50, 30
1 61
2 62
3 53, 13, 93, 23
4 04, 74, 34
5 65
6
7 17
8 88, 38, 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/09/2022

ĐB 141113
Nhất 81050
Nhì 50483
Ba 16441 06188
90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Năm 2448
Sáu 2374 4026 3727
Bảy 534
Tám 26
Đầu
0
1 13, 17
2 20, 26, 27, 26
3 37, 34
4 41, 41, 48
5 50, 58
6 65, 66
7 74
8 83, 88
9
Đuôi
0 50, 20
1 41, 41
2
3 13, 83
4 74, 34
5 65
6 66, 26, 26
7 37, 17, 27
8 88, 58, 48
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/09/2022

ĐB 586994
Nhất 04794
Nhì 31664
Ba 82301 80434
49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Năm 5639
Sáu 4244 6259 5819
Bảy 808
Tám 01
Đầu
0 01, 03, 08, 01
1 19
2
3 34, 39
4 44
5 58, 59
6 64
7 72
8 81, 87, 82
9 94, 94, 91
Đuôi
0
1 01, 81, 91, 01
2 72, 82
3 03
4 94, 94, 64, 34, 44
5
6
7 87
8 58, 08
9 39, 59, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/09/2022

ĐB 785813
Nhất 41425
Nhì 98894
Ba 03975 70847
64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Năm 9892
Sáu 6295 8262 6597
Bảy 907
Tám 57
Đầu
0 07
1 13
2 25
3 30
4 47
5 51, 57
6 62, 62, 62, 62
7 75
8 84, 84
9 94, 92, 95, 97
Đuôi
0 30
1 51
2 62, 62, 62, 92, 62
3 13
4 94, 84, 84
5 25, 75, 95
6
7 47, 97, 07, 57
8
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/09/2022

ĐB 126531
Nhất 33896
Nhì 05436
Ba 61941 76702
89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Năm 1273
Sáu 6014 8308 3289
Bảy 867
Tám 75
Đầu
0 02, 01, 08
1 13, 14
2 25
3 31, 36
4 41, 45
5 51
6 67
7 73, 75
8 84, 89
9 96, 95
Đuôi
0
1 31, 41, 01, 51
2 02
3 13, 73
4 84, 14
5 45, 25, 95, 75
6 96, 36
7 67
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/09/2022

ĐB 567290
Nhất 06658
Nhì 68745
Ba 68653 11093
74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Năm 9241
Sáu 1637 5373 7158
Bảy 759
Tám 81
Đầu
0 03
1
2
3 37
4 45, 46, 41
5 58, 53, 52, 58, 59
6
7 71, 73
8 83, 84, 81
9 90, 93, 94
Đuôi
0 90
1 71, 41, 81
2 52
3 53, 93, 83, 03, 73
4 84, 94
5 45
6 46
7 37
8 58, 58
9 59

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.