Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/09/2023

ĐB 478412
Nhất 67536
Nhì 96544
Ba 33791 65501
59208 49510 27286 66339
18945 30159 63992
Năm 9668
Sáu 0818 1535 0529
Bảy 578
Tám 75
Đầu
0 01, 08
1 12, 10, 18
2 29
3 36, 39, 35
4 44, 45
5 59
6 68
7 78, 75
8 86
9 91, 92
Đuôi
0 10
1 91, 01
2 12, 92
3
4 44
5 45, 35, 75
6 36, 86
7
8 08, 68, 18, 78
9 39, 59, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/09/2023

ĐB 299167
Nhất 92493
Nhì 18118
Ba 82398 99406
04962 47028 49789 24423
28747 19338 20976
Năm 1714
Sáu 8138 1975 5895
Bảy 160
Tám 05
Đầu
0 06, 05
1 18, 14
2 28, 23
3 38, 38
4 47
5
6 67, 62, 60
7 76, 75
8 89
9 93, 98, 95
Đuôi
0 60
1
2 62
3 93, 23
4 14
5 75, 95, 05
6 06, 76
7 67, 47
8 18, 98, 28, 38, 38
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/09/2023

ĐB 370625
Nhất 77481
Nhì 18019
Ba 05375 12052
58692 94016 95321 28191
64951 39615 74720
Năm 9793
Sáu 7229 3341 2037
Bảy 001
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 19, 16, 15
2 25, 21, 20, 29
3 37
4 41
5 52, 51
6
7 75
8 81
9 92, 91, 93
Đuôi
0 20
1 81, 21, 91, 51, 41, 01
2 52, 92
3 93
4
5 25, 75, 15
6 16
7 37
8 08
9 19, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/09/2023

ĐB 895519
Nhất 44998
Nhì 86801
Ba 50992 30867
09909 87740 95151 89658
46574 16567 25888
Năm 5342
Sáu 2877 7535 7640
Bảy 092
Tám 34
Đầu
0 01, 09
1 19
2
3 35, 34
4 40, 42, 40
5 51, 58
6 67, 67
7 74, 77
8 88
9 98, 92, 92
Đuôi
0 40, 40
1 01, 51
2 92, 42, 92
3
4 74, 34
5 35
6
7 67, 67, 77
8 98, 58, 88
9 19, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/08/2023

ĐB 555589
Nhất 40363
Nhì 79356
Ba 46859 26926
39315 83206 45562 10661
45652 19485 32151
Năm 8834
Sáu 2040 3887 0841
Bảy 607
Tám 79
Đầu
0 06, 07
1 15
2 26
3 34
4 40, 41
5 56, 59, 52, 51
6 63, 62, 61
7 79
8 89, 85, 87
9
Đuôi
0 40
1 61, 51, 41
2 62, 52
3 63
4 34
5 15, 85
6 56, 26, 06
7 87, 07
8
9 89, 59, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/08/2023

ĐB 449916
Nhất 16601
Nhì 99312
Ba 36208 36788
24724 49011 81149 64605
00164 21605 79284
Năm 4055
Sáu 0136 1097 3847
Bảy 560
Tám 65
Đầu
0 01, 08, 05, 05
1 16, 12, 11
2 24
3 36
4 49, 47
5 55
6 64, 60, 65
7
8 88, 84
9 97
Đuôi
0 60
1 01, 11
2 12
3
4 24, 64, 84
5 05, 05, 55, 65
6 16, 36
7 97, 47
8 08, 88
9 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/08/2023

ĐB 160673
Nhất 77317
Nhì 72941
Ba 91667 92133
50305 46358 64898 23186
10124 54767 92206
Năm 3784
Sáu 5114 1563 8185
Bảy 729
Tám 13
Đầu
0 05, 06
1 17, 14, 13
2 24, 29
3 33
4 41
5 58
6 67, 67, 63
7 73
8 86, 84, 85
9 98
Đuôi
0
1 41
2
3 73, 33, 63, 13
4 24, 84, 14
5 05, 85
6 86, 06
7 17, 67, 67
8 58, 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/08/2023

ĐB 219086
Nhất 58733
Nhì 99679
Ba 69406 80581
61256 32345 34296 61429
05372 28617 79374
Năm 0209
Sáu 7752 1916 7502
Bảy 380
Tám 06
Đầu
0 06, 09, 02, 06
1 17, 16
2 29
3 33
4 45
5 56, 52
6
7 79, 72, 74
8 86, 81, 80
9 96
Đuôi
0 80
1 81
2 72, 52, 02
3 33
4 74
5 45
6 86, 06, 56, 96, 16, 06
7 17
8
9 79, 29, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/07/2023

ĐB 269653
Nhất 57511
Nhì 62749
Ba 21638 28753
83976 61452 08310 71570
18115 22321 46006
Năm 6993
Sáu 5757 5249 0961
Bảy 311
Tám 67
Đầu
0 06
1 11, 10, 15, 11
2 21
3 38
4 49, 49
5 53, 53, 52, 57
6 61, 67
7 76, 70
8
9 93
Đuôi
0 10, 70
1 11, 21, 61, 11
2 52
3 53, 53, 93
4
5 15
6 76, 06
7 57, 67
8 38
9 49, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/07/2023

ĐB 647019
Nhất 38893
Nhì 18147
Ba 25968 77604
56085 34736 60935 76307
51577 73553 70571
Năm 3855
Sáu 0346 6786 0964
Bảy 840
Tám 13
Đầu
0 04, 07
1 19, 13
2
3 36, 35
4 47, 46, 40
5 53, 55
6 68, 64
7 77, 71
8 85, 86
9 93
Đuôi
0 40
1 71
2
3 93, 53, 13
4 04, 64
5 85, 35, 55
6 36, 46, 86
7 47, 07, 77
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/07/2023

ĐB 993695
Nhất 59376
Nhì 35230
Ba 88123 24710
80555 90033 39922 97058
35658 37731 29086
Năm 6861
Sáu 8847 3046 9927
Bảy 718
Tám 44
Đầu
0
1 10, 18
2 23, 22, 27
3 30, 33, 31
4 47, 46, 44
5 55, 58, 58
6 61
7 76
8 86
9 95
Đuôi
0 30, 10
1 31, 61
2 22
3 23, 33
4 44
5 95, 55
6 76, 86, 46
7 47, 27
8 58, 58, 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/07/2023

ĐB 257375
Nhất 32766
Nhì 23823
Ba 84349 30801
44103 86466 09627 60584
08601 07486 76529
Năm 7734
Sáu 3185 2882 4330
Bảy 851
Tám 03
Đầu
0 01, 03, 01, 03
1
2 23, 27, 29
3 34, 30
4 49
5 51
6 66, 66
7 75
8 84, 86, 85, 82
9
Đuôi
0 30
1 01, 01, 51
2 82
3 23, 03, 03
4 84, 34
5 75, 85
6 66, 66, 86
7 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/06/2023

ĐB 524190
Nhất 66771
Nhì 44011
Ba 25047 98065
78532 51116 32254 84763
47078 59789 17227
Năm 1166
Sáu 7323 4294 7453
Bảy 086
Tám 36
Đầu
0
1 11, 16
2 27, 23
3 32, 36
4 47
5 54, 53
6 65, 63, 66
7 71, 78
8 89, 86
9 90, 94
Đuôi
0 90
1 71, 11
2 32
3 63, 23, 53
4 54, 94
5 65
6 16, 66, 86, 36
7 47, 27
8 78
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/06/2023

ĐB 927521
Nhất 03992
Nhì 73774
Ba 94666 22138
83939 26520 42494 45442
58143 59298 62592
Năm 2533
Sáu 5788 8895 7105
Bảy 626
Tám 65
Đầu
0 05
1
2 21, 20, 26
3 38, 39, 33
4 42, 43
5
6 66, 65
7 74
8 88
9 92, 94, 98, 92, 95
Đuôi
0 20
1 21
2 92, 42, 92
3 43, 33
4 74, 94
5 95, 05, 65
6 66, 26
7
8 38, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/06/2023

ĐB 756445
Nhất 29648
Nhì 24302
Ba 75824 44788
78912 85473 80344 25087
09910 74551 62973
Năm 1016
Sáu 7854 4997 5044
Bảy 260
Tám 74
Đầu
0 02
1 12, 10, 16
2 24
3
4 45, 48, 44, 44
5 51, 54
6 60
7 73, 73, 74
8 88, 87
9 97
Đuôi
0 10, 60
1 51
2 02, 12
3 73, 73
4 24, 44, 54, 44, 74
5 45
6 16
7 87, 97
8 48, 88
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/06/2023

ĐB 474809
Nhất 85910
Nhì 44606
Ba 43421 17244
39862 81091 23958 90590
97707 35999 75551
Năm 2668
Sáu 3972 5879 8867
Bảy 613
Tám 90
Đầu
0 09, 06, 07
1 10, 13
2 21
3
4 44
5 58, 51
6 62, 68, 67
7 72, 79
8
9 91, 90, 99, 90
Đuôi
0 10, 90, 90
1 21, 91, 51
2 62, 72
3 13
4 44
5
6 06
7 07, 67
8 58, 68
9 09, 99, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/06/2023

ĐB 316288
Nhất 44300
Nhì 28656
Ba 51616 86666
10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Năm 3974
Sáu 0390 6600 9895
Bảy 906
Tám 07
Đầu
0 00, 04, 00, 00, 06, 07
1 16
2
3
4
5 56, 58
6 66, 65, 68
7 74
8 88, 87, 87
9 90, 95
Đuôi
0 00, 00, 90, 00
1
2
3
4 04, 74
5 65, 95
6 56, 16, 66, 06
7 87, 87, 07
8 88, 58, 68
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/05/2023

ĐB 006330
Nhất 38441
Nhì 12674
Ba 95981 00123
10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Năm 5325
Sáu 8903 4694 2899
Bảy 773
Tám 71
Đầu
0 03, 00, 03
1 15
2 23, 24, 25
3 30
4 41
5
6
7 74, 77, 73, 71
8 81
9 97, 91, 94, 99
Đuôi
0 30, 00
1 41, 81, 91, 71
2
3 23, 03, 03, 73
4 74, 24, 94
5 15, 25
6
7 97, 77
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/05/2023

ĐB 930199
Nhất 07964
Nhì 39972
Ba 37145 88820
58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Năm 9564
Sáu 4306 7665 4643
Bảy 982
Tám 64
Đầu
0 01, 06
1 12
2 20
3 37, 34
4 45, 44, 43
5
6 64, 62, 64, 65, 64
7 72, 70
8 82
9 99
Đuôi
0 20, 70
1 01
2 72, 62, 12, 82
3 43
4 64, 34, 44, 64, 64
5 45, 65
6 06
7 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/05/2023

ĐB 701483
Nhất 06414
Nhì 42785
Ba 47500 86478
51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Năm 3778
Sáu 4279 4690 1621
Bảy 195
Tám 61
Đầu
0 00, 05, 01
1 14, 15
2 21
3 32
4
5
6 69, 61
7 78, 78, 79
8 83, 85
9 93, 95, 90, 95
Đuôi
0 00, 90
1 01, 21, 61
2 32
3 83, 93
4 14
5 85, 15, 95, 05, 95
6
7
8 78, 78
9 69, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/05/2023

ĐB 452694
Nhất 94806
Nhì 79570
Ba 36723 85477
05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Năm 3663
Sáu 4834 7041 6252
Bảy 132
Tám 31
Đầu
0 06, 08
1
2 23, 23, 20
3 34, 34, 32, 31
4 41
5 52
6 69, 63
7 70, 77, 74
8
9 94, 99
Đuôi
0 70, 20
1 41, 31
2 52, 32
3 23, 23, 63
4 94, 34, 74, 34
5
6 06
7 77
8 08
9 69, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/04/2023

ĐB 560979
Nhất 08297
Nhì 74414
Ba 31159 65235
65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Năm 7426
Sáu 3814 6745 1854
Bảy 130
Tám 63
Đầu
0 02
1 14, 14
2 25, 24, 26
3 35, 36, 30
4 42, 45
5 59, 59, 54
6 63
7 79, 72
8
9 97
Đuôi
0 30
1
2 42, 02, 72
3 63
4 14, 24, 14, 54
5 35, 25, 45
6 36, 26
7 97
8
9 79, 59, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/04/2023

ĐB 580016
Nhất 65722
Nhì 49118
Ba 76893 21210
22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Năm 9117
Sáu 4141 6826 3621
Bảy 655
Tám 62
Đầu
0
1 16, 18, 10, 16, 13, 17
2 22, 26, 21
3 31, 31
4 41, 42, 41
5 55
6 68, 62
7
8
9 93
Đuôi
0 10
1 31, 41, 31, 41, 21
2 22, 42, 62
3 93, 13
4
5 55
6 16, 16, 26
7 17
8 18, 68
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/04/2023

ĐB 708726
Nhất 21668
Nhì 76065
Ba 33065 01744
22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Năm 7119
Sáu 0370 6759 8463
Bảy 796
Tám 22
Đầu
0 02
1 15, 19
2 26, 22
3 37, 30
4 44
5 59
6 68, 65, 65, 63
7 70
8 86, 86
9 94, 96
Đuôi
0 30, 70
1
2 02, 22
3 63
4 44, 94
5 65, 65, 15
6 26, 86, 86, 96
7 37
8 68
9 19, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/04/2023

ĐB 581637
Nhất 16821
Nhì 63910
Ba 71698 83640
81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Năm 8431
Sáu 6148 6390 2062
Bảy 318
Tám 83
Đầu
0
1 10, 10, 18
2 21, 21
3 37, 38, 31
4 40, 40, 48
5
6 67, 62
7
8 83
9 98, 91, 95, 90
Đuôi
0 10, 40, 10, 40, 90
1 21, 21, 91, 31
2 62
3 83
4
5 95
6
7 37, 67
8 98, 38, 48, 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 31/03/2023

ĐB 289040
Nhất 99296
Nhì 44683
Ba 31676 12208
25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Năm 3020
Sáu 9861 9698 7695
Bảy 771
Tám 15
Đầu
0 08, 04, 06
1 15
2 20
3 32, 35
4 40
5 59
6 61
7 76, 71
8 83, 88, 86
9 96, 98, 95
Đuôi
0 40, 20
1 61, 71
2 32
3 83
4 04
5 35, 95, 15
6 96, 76, 06, 86
7
8 08, 88, 98
9 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/03/2023

ĐB 821480
Nhất 16417
Nhì 47055
Ba 83570 73422
15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Năm 4169
Sáu 8268 3843 5789
Bảy 347
Tám 47
Đầu
0
1 17, 14, 19
2 22
3 39, 32
4 43, 47, 47
5 55, 52
6 60, 69, 68
7 70
8 80, 89
9 98
Đuôi
0 80, 70, 60
1
2 22, 52, 32
3 43
4 14
5 55
6
7 17, 47, 47
8 98, 68
9 39, 19, 69, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023

ĐB 641347
Nhất 13562
Nhì 03148
Ba 45731 92914
60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Năm 7683
Sáu 5704 5157 7397
Bảy 141
Tám 96
Đầu
0 04
1 14
2 23, 25
3 31, 39
4 47, 48, 40, 41, 41
5 57
6 62, 62, 61
7
8 83
9 97, 96
Đuôi
0 40
1 31, 41, 61, 41
2 62, 62
3 23, 83
4 14, 04
5 25
6 96
7 47, 57, 97
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/03/2023

ĐB 368782
Nhất 56272
Nhì 21246
Ba 12471 48888
83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Năm 5950
Sáu 0537 9445 7564
Bảy 130
Tám 17
Đầu
0
1 12, 17
2 21
3 37, 30
4 46, 45
5 50
6 64
7 72, 71, 78
8 82, 88, 82, 88, 80
9 92
Đuôi
0 80, 50, 30
1 71, 21
2 82, 72, 82, 92, 12
3
4 64
5 45
6 46
7 37, 17
8 88, 88, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/03/2023

ĐB 505263
Nhất 59461
Nhì 29637
Ba 28241 51526
89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Năm 5839
Sáu 8080 0239 6687
Bảy 885
Tám 11
Đầu
0 04
1 10, 10, 11
2 26
3 37, 39, 39
4 41, 41
5
6 63, 61, 62, 68
7 77
8 80, 87, 85
9
Đuôi
0 10, 10, 80
1 61, 41, 41, 11
2 62
3 63
4 04
5 85
6 26
7 37, 77, 87
8 68
9 39, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/02/2023

ĐB 113627
Nhất 53427
Nhì 39751
Ba 02467 43794
83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Năm 6553
Sáu 7638 8687 6236
Bảy 277
Tám 95
Đầu
0 04
1
2 27, 27
3 37, 38, 36
4
5 51, 53
6 67, 64
7 77
8 81, 84, 83, 87
9 94, 92, 95
Đuôi
0
1 51, 81
2 92
3 83, 53
4 94, 64, 04, 84
5 95
6 36
7 27, 27, 67, 37, 87, 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/02/2023

ĐB 877614
Nhất 73647
Nhì 10781
Ba 67693 33569
01949 23690 77397 44419
09882 41202 78312
Năm 4699
Sáu 0387 5539 8576
Bảy 820
Tám 01
Đầu
0 02, 01
1 14, 19, 12
2 20
3 39
4 47, 49
5
6 69
7 76
8 81, 82, 87
9 93, 90, 97, 99
Đuôi
0 90, 20
1 81, 01
2 82, 02, 12
3 93
4 14
5
6 76
7 47, 97, 87
8
9 69, 49, 19, 99, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/02/2023

ĐB 487558
Nhất 86272
Nhì 71528
Ba 68566 40997
83622 20352 40548 19575
88842 82605 45301
Năm 4223
Sáu 7486 4822 7938
Bảy 341
Tám 97
Đầu
0 05, 01
1
2 28, 22, 23, 22
3 38
4 48, 42, 41
5 58, 52
6 66
7 72, 75
8 86
9 97, 97
Đuôi
0
1 01, 41
2 72, 22, 52, 42, 22
3 23
4
5 75, 05
6 66, 86
7 97, 97
8 58, 28, 48, 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/02/2023

ĐB 688354
Nhất 67048
Nhì 48471
Ba 73592 58060
03018 45559 89944 04408
62599 28355 95612
Năm 6422
Sáu 0398 2973 3320
Bảy 306
Tám 98
Đầu
0 08, 06
1 18, 12
2 22, 20
3
4 48, 44
5 54, 59, 55
6 60
7 71, 73
8
9 92, 99, 98, 98
Đuôi
0 60, 20
1 71
2 92, 12, 22
3 73
4 54, 44
5 55
6 06
7
8 48, 18, 08, 98, 98
9 59, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/01/2023

ĐB 555221
Nhất 77497
Nhì 34677
Ba 95526 04132
83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Năm 7031
Sáu 9339 6578 6401
Bảy 384
Tám 59
Đầu
0 09, 07, 01
1
2 21, 26
3 32, 35, 31, 39
4 47, 47
5 59
6
7 77, 78
8 85, 85, 84
9 97
Đuôi
0
1 21, 31, 01
2 32
3
4 84
5 85, 35, 85
6 26
7 97, 77, 47, 47, 07
8 78
9 09, 39, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/01/2023

ĐB 198646
Nhất 81910
Nhì 74567
Ba 76266 59203
79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Năm 4871
Sáu 2862 1890 6684
Bảy 026
Tám 60
Đầu
0 03
1 10, 19
2 22, 21, 26
3 33
4 46
5 50
6 67, 66, 62, 60
7 71, 71
8 84
9 93, 90
Đuôi
0 10, 50, 90, 60
1 21, 71, 71
2 22, 62
3 03, 33, 93
4 84
5
6 46, 66, 26
7 67
8
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/01/2023

ĐB 639263
Nhất 32943
Nhì 88002
Ba 64561 68016
07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Năm 4564
Sáu 4355 9581 3310
Bảy 844
Tám 78
Đầu
0 02, 07
1 16, 10
2
3 38
4 43, 44
5 59, 59, 55
6 63, 61, 61, 64
7 72, 78, 78
8 81
9
Đuôi
0 10
1 61, 61, 81
2 02, 72
3 63, 43
4 64, 44
5 55
6 16
7 07
8 38, 78, 78
9 59, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/01/2023

ĐB 102215
Nhất 45567
Nhì 53231
Ba 55809 99954
94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Năm 3601
Sáu 4397 4392 4100
Bảy 296
Tám 43
Đầu
0 09, 01, 00
1 15
2
3 31, 35
4 41, 43
5 54
6 67, 62
7 73, 79, 73
8 84
9 97, 92, 96
Đuôi
0 00
1 31, 41, 01
2 62, 92
3 73, 73, 43
4 54, 84
5 15, 35
6 96
7 67, 97
8
9 09, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/12/2022

ĐB 191725
Nhất 01403
Nhì 51800
Ba 46372 97357
44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Năm 0534
Sáu 7255 6324 6035
Bảy 640
Tám 47
Đầu
0 03, 00, 05, 00, 03
1 16
2 25, 24
3 32, 34, 35
4 40, 47
5 57, 52, 55
6
7 72
8
9 98
Đuôi
0 00, 00, 40
1
2 72, 32, 52
3 03, 03
4 34, 24
5 25, 05, 55, 35
6 16
7 57, 47
8 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/12/2022

ĐB 297652
Nhất 82229
Nhì 62423
Ba 53314 87912
58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Năm 3847
Sáu 8314 3798 5450
Bảy 455
Tám 64
Đầu
0 03, 07
1 14, 12, 14
2 29, 23
3 32
4 42, 44, 47
5 52, 50, 55
6 64
7
8 81, 80
9 98
Đuôi
0 80, 50
1 81
2 52, 12, 32, 42
3 23, 03
4 14, 44, 14, 64
5 55
6
7 07, 47
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/12/2022

ĐB 418301
Nhất 09668
Nhì 78952
Ba 83776 32076
58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Năm 2165
Sáu 6120 8158 3260
Bảy 767
Tám 10
Đầu
0 01, 04
1 10
2 20
3
4 43
5 52, 55, 56, 58
6 68, 69, 65, 60, 67
7 76, 76, 78
8
9 94
Đuôi
0 20, 60, 10
1 01
2 52
3 43
4 94, 04
5 55, 65
6 76, 76, 56
7 67
8 68, 78, 58
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/12/2022

ĐB 793263
Nhất 54452
Nhì 80818
Ba 84979 40214
88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Năm 3888
Sáu 6439 2511 1356
Bảy 668
Tám 24
Đầu
0 03
1 18, 14, 11
2 24
3 39
4 41, 41
5 52, 51, 56
6 63, 67, 68
7 79
8 81, 88
9 96
Đuôi
0
1 41, 81, 41, 51, 11
2 52
3 63, 03
4 14, 24
5
6 96, 56
7 67
8 18, 88, 68
9 79, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/12/2022

ĐB 687948
Nhất 44644
Nhì 30361
Ba 86479 24718
35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Năm 1788
Sáu 9332 3444 9998
Bảy 365
Tám 81
Đầu
0
1 18, 18, 10, 11, 12
2 22
3 32
4 48, 44, 44
5 52
6 61, 62, 65
7 79
8 88, 81
9 98
Đuôi
0 10
1 61, 11, 81
2 22, 52, 12, 62, 32
3
4 44, 44
5 65
6
7
8 48, 18, 18, 88, 98
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/11/2022

ĐB 738250
Nhất 67261
Nhì 06919
Ba 67561 34316
26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Năm 6272
Sáu 3658 2292 8688
Bảy 569
Tám 56
Đầu
0 09
1 19, 16, 18, 14, 16
2 25
3
4
5 50, 58, 56
6 61, 61, 68, 69
7 72
8 88, 88
9 92
Đuôi
0 50
1 61, 61
2 72, 92
3
4 14
5 25
6 16, 16, 56
7
8 88, 68, 18, 58, 88
9 19, 09, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/11/2022

ĐB 051264
Nhất 53838
Nhì 51129
Ba 81946 08823
11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Năm 2275
Sáu 0193 0202 3813
Bảy 213
Tám 84
Đầu
0 02
1 17, 10, 13, 13
2 29, 23
3 38
4 46, 49
5 59
6 64
7 74, 75
8 88, 84
9 96, 93
Đuôi
0 10
1
2 02
3 23, 93, 13, 13
4 64, 74, 84
5 75
6 46, 96
7 17
8 38, 88
9 29, 59, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/11/2022

ĐB 793827
Nhất 36323
Nhì 20200
Ba 27678 62572
66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Năm 1330
Sáu 9914 5265 1712
Bảy 250
Tám 03
Đầu
0 00, 06, 03
1 10, 14, 12
2 27, 23, 21, 26
3 30
4
5 51, 50
6 65
7 78, 72, 77, 79
8
9
Đuôi
0 00, 10, 30, 50
1 21, 51
2 72, 12
3 23, 03
4 14
5 65
6 06, 26
7 27, 77
8 78
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/11/2022

ĐB 426461
Nhất 54541
Nhì 41186
Ba 16905 01207
98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Năm 9973
Sáu 6278 8602 3181
Bảy 404
Tám 95
Đầu
0 05, 07, 05, 05, 02, 04
1
2 29
3
4 41, 40
5 50
6 61, 65
7 73, 78
8 86, 81, 81
9 95
Đuôi
0 50, 40
1 61, 41, 81, 81
2 02
3 73
4 04
5 05, 05, 05, 65, 95
6 86
7 07
8 78
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/10/2022

ĐB 303758
Nhất 23446
Nhì 64546
Ba 90069 52103
83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Năm 8553
Sáu 0790 7490 5063
Bảy 915
Tám 46
Đầu
0 03
1 15
2
3 33, 30, 39
4 46, 46, 46
5 58, 56, 53
6 69, 63
7 76
8 82
9 97, 90, 90
Đuôi
0 30, 90, 90
1
2 82
3 03, 33, 53, 63
4
5 15
6 46, 46, 76, 56, 46
7 97
8 58
9 69, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/10/2022

ĐB 193067
Nhất 25969
Nhì 15877
Ba 99182 55151
86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Năm 8101
Sáu 5864 4415 0218
Bảy 542
Tám 32
Đầu
0 05, 01
1 15, 18
2 28, 26
3 32
4 42
5 51, 54
6 67, 69, 64
7 77, 75
8 82
9 90, 96
Đuôi
0 90
1 51, 01
2 82, 42, 32
3
4 54, 64
5 05, 75, 15
6 96, 26
7 67, 77
8 28, 18
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/10/2022

ĐB 747877
Nhất 52928
Nhì 68845
Ba 64206 05402
56910 34645 25986 94724
36447 77354 19390
Năm 8419
Sáu 1666 2352 1728
Bảy 751
Tám 75
Đầu
0 06, 02
1 10, 19
2 28, 24, 28
3
4 45, 45, 47
5 54, 52, 51
6 66
7 77, 75
8 86
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 51
2 02, 52
3
4 24, 54
5 45, 45, 75
6 06, 86, 66
7 77, 47
8 28, 28
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/10/2022

ĐB 339588
Nhất 28204
Nhì 79953
Ba 07813 78761
90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Năm 7093
Sáu 5917 7350 1330
Bảy 623
Tám 65
Đầu
0 04
1 13, 17
2 20, 23
3 38, 34, 30
4 40
5 53, 50
6 61, 62, 65
7 74
8 88
9 98, 93
Đuôi
0 40, 20, 50, 30
1 61
2 62
3 53, 13, 93, 23
4 04, 74, 34
5 65
6
7 17
8 88, 38, 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/09/2022

ĐB 141113
Nhất 81050
Nhì 50483
Ba 16441 06188
90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Năm 2448
Sáu 2374 4026 3727
Bảy 534
Tám 26
Đầu
0
1 13, 17
2 20, 26, 27, 26
3 37, 34
4 41, 41, 48
5 50, 58
6 65, 66
7 74
8 83, 88
9
Đuôi
0 50, 20
1 41, 41
2
3 13, 83
4 74, 34
5 65
6 66, 26, 26
7 37, 17, 27
8 88, 58, 48
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/09/2022

ĐB 586994
Nhất 04794
Nhì 31664
Ba 82301 80434
49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Năm 5639
Sáu 4244 6259 5819
Bảy 808
Tám 01
Đầu
0 01, 03, 08, 01
1 19
2
3 34, 39
4 44
5 58, 59
6 64
7 72
8 81, 87, 82
9 94, 94, 91
Đuôi
0
1 01, 81, 91, 01
2 72, 82
3 03
4 94, 94, 64, 34, 44
5
6
7 87
8 58, 08
9 39, 59, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/09/2022

ĐB 785813
Nhất 41425
Nhì 98894
Ba 03975 70847
64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Năm 9892
Sáu 6295 8262 6597
Bảy 907
Tám 57
Đầu
0 07
1 13
2 25
3 30
4 47
5 51, 57
6 62, 62, 62, 62
7 75
8 84, 84
9 94, 92, 95, 97
Đuôi
0 30
1 51
2 62, 62, 62, 92, 62
3 13
4 94, 84, 84
5 25, 75, 95
6
7 47, 97, 07, 57
8
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/09/2022

ĐB 126531
Nhất 33896
Nhì 05436
Ba 61941 76702
89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Năm 1273
Sáu 6014 8308 3289
Bảy 867
Tám 75
Đầu
0 02, 01, 08
1 13, 14
2 25
3 31, 36
4 41, 45
5 51
6 67
7 73, 75
8 84, 89
9 96, 95
Đuôi
0
1 31, 41, 01, 51
2 02
3 13, 73
4 84, 14
5 45, 25, 95, 75
6 96, 36
7 67
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/09/2022

ĐB 567290
Nhất 06658
Nhì 68745
Ba 68653 11093
74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Năm 9241
Sáu 1637 5373 7158
Bảy 759
Tám 81
Đầu
0 03
1
2
3 37
4 45, 46, 41
5 58, 53, 52, 58, 59
6
7 71, 73
8 83, 84, 81
9 90, 93, 94
Đuôi
0 90
1 71, 41, 81
2 52
3 53, 93, 83, 03, 73
4 84, 94
5 45
6 46
7 37
8 58, 58
9 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/08/2022

ĐB 661846
Nhất 04823
Nhì 22828
Ba 79319 98282
64177 53708 29427 43437
05604 25833 54959
Năm 2016
Sáu 4747 1133 8955
Bảy 696
Tám 32
Đầu
0 08, 04
1 19, 16
2 23, 28, 27
3 37, 33, 33, 32
4 46, 47
5 59, 55
6
7 77
8 82
9 96
Đuôi
0
1
2 82, 32
3 23, 33, 33
4 04
5 55
6 46, 16, 96
7 77, 27, 37, 47
8 28, 08
9 19, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/08/2022

ĐB 732106
Nhất 49981
Nhì 72823
Ba 69776 08223
77188 83219 63785 64834
90713 68450 34520
Năm 9671
Sáu 8477 0204 5644
Bảy 036
Tám 00
Đầu
0 06, 04, 00
1 19, 13
2 23, 23, 20
3 34, 36
4 44
5 50
6
7 76, 71, 77
8 81, 88, 85
9
Đuôi
0 50, 20, 00
1 81, 71
2
3 23, 23, 13
4 34, 04, 44
5 85
6 06, 76, 36
7 77
8 88
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/08/2022

ĐB 346952
Nhất 91393
Nhì 35163
Ba 61260 68451
30138 38799 51019 23036
13295 06057 67400
Năm 4375
Sáu 3604 6964 9813
Bảy 915
Tám 97
Đầu
0 00, 04
1 19, 13, 15
2
3 38, 36
4
5 52, 51, 57
6 63, 60, 64
7 75
8
9 93, 99, 95, 97
Đuôi
0 60, 00
1 51
2 52
3 93, 63, 13
4 04, 64
5 95, 75, 15
6 36
7 57, 97
8 38
9 99, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/08/2022

ĐB 109970
Nhất 30413
Nhì 48882
Ba 61448 10473
48054 99686 32112 52197
59183 17965 93960
Năm 8794
Sáu 4644 2479 6395
Bảy 482
Tám 43
Đầu
0
1 13, 12
2
3
4 48, 44, 43
5 54
6 65, 60
7 70, 73, 79
8 82, 86, 83, 82
9 97, 94, 95
Đuôi
0 70, 60
1
2 82, 12, 82
3 13, 73, 83, 43
4 54, 94, 44
5 65, 95
6 86
7 97
8 48
9 79

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.