Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023

ĐB 641347
Nhất 13562
Nhì 03148
Ba 45731 92914
60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Năm 7683
Sáu 5704 5157 7397
Bảy 141
Tám 96
Đầu
0 04
1 14
2 23, 25
3 31, 39
4 47, 48, 40, 41, 41
5 57
6 62, 62, 61
7
8 83
9 97, 96
Đuôi
0 40
1 31, 41, 61, 41
2 62, 62
3 23, 83
4 14, 04
5 25
6 96
7 47, 57, 97
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/03/2023

ĐB 368782
Nhất 56272
Nhì 21246
Ba 12471 48888
83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Năm 5950
Sáu 0537 9445 7564
Bảy 130
Tám 17
Đầu
0
1 12, 17
2 21
3 37, 30
4 46, 45
5 50
6 64
7 72, 71, 78
8 82, 88, 82, 88, 80
9 92
Đuôi
0 80, 50, 30
1 71, 21
2 82, 72, 82, 92, 12
3
4 64
5 45
6 46
7 37, 17
8 88, 88, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/03/2023

ĐB 505263
Nhất 59461
Nhì 29637
Ba 28241 51526
89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Năm 5839
Sáu 8080 0239 6687
Bảy 885
Tám 11
Đầu
0 04
1 10, 10, 11
2 26
3 37, 39, 39
4 41, 41
5
6 63, 61, 62, 68
7 77
8 80, 87, 85
9
Đuôi
0 10, 10, 80
1 61, 41, 41, 11
2 62
3 63
4 04
5 85
6 26
7 37, 77, 87
8 68
9 39, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/02/2023

ĐB 113627
Nhất 53427
Nhì 39751
Ba 02467 43794
83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Năm 6553
Sáu 7638 8687 6236
Bảy 277
Tám 95
Đầu
0 04
1
2 27, 27
3 37, 38, 36
4
5 51, 53
6 67, 64
7 77
8 81, 84, 83, 87
9 94, 92, 95
Đuôi
0
1 51, 81
2 92
3 83, 53
4 94, 64, 04, 84
5 95
6 36
7 27, 27, 67, 37, 87, 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/02/2023

ĐB 877614
Nhất 73647
Nhì 10781
Ba 67693 33569
01949 23690 77397 44419
09882 41202 78312
Năm 4699
Sáu 0387 5539 8576
Bảy 820
Tám 01
Đầu
0 02, 01
1 14, 19, 12
2 20
3 39
4 47, 49
5
6 69
7 76
8 81, 82, 87
9 93, 90, 97, 99
Đuôi
0 90, 20
1 81, 01
2 82, 02, 12
3 93
4 14
5
6 76
7 47, 97, 87
8
9 69, 49, 19, 99, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/02/2023

ĐB 487558
Nhất 86272
Nhì 71528
Ba 68566 40997
83622 20352 40548 19575
88842 82605 45301
Năm 4223
Sáu 7486 4822 7938
Bảy 341
Tám 97
Đầu
0 05, 01
1
2 28, 22, 23, 22
3 38
4 48, 42, 41
5 58, 52
6 66
7 72, 75
8 86
9 97, 97
Đuôi
0
1 01, 41
2 72, 22, 52, 42, 22
3 23
4
5 75, 05
6 66, 86
7 97, 97
8 58, 28, 48, 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/02/2023

ĐB 688354
Nhất 67048
Nhì 48471
Ba 73592 58060
03018 45559 89944 04408
62599 28355 95612
Năm 6422
Sáu 0398 2973 3320
Bảy 306
Tám 98
Đầu
0 08, 06
1 18, 12
2 22, 20
3
4 48, 44
5 54, 59, 55
6 60
7 71, 73
8
9 92, 99, 98, 98
Đuôi
0 60, 20
1 71
2 92, 12, 22
3 73
4 54, 44
5 55
6 06
7
8 48, 18, 08, 98, 98
9 59, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/01/2023

ĐB 555221
Nhất 77497
Nhì 34677
Ba 95526 04132
83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Năm 7031
Sáu 9339 6578 6401
Bảy 384
Tám 59
Đầu
0 09, 07, 01
1
2 21, 26
3 32, 35, 31, 39
4 47, 47
5 59
6
7 77, 78
8 85, 85, 84
9 97
Đuôi
0
1 21, 31, 01
2 32
3
4 84
5 85, 35, 85
6 26
7 97, 77, 47, 47, 07
8 78
9 09, 39, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/01/2023

ĐB 198646
Nhất 81910
Nhì 74567
Ba 76266 59203
79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Năm 4871
Sáu 2862 1890 6684
Bảy 026
Tám 60
Đầu
0 03
1 10, 19
2 22, 21, 26
3 33
4 46
5 50
6 67, 66, 62, 60
7 71, 71
8 84
9 93, 90
Đuôi
0 10, 50, 90, 60
1 21, 71, 71
2 22, 62
3 03, 33, 93
4 84
5
6 46, 66, 26
7 67
8
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/01/2023

ĐB 639263
Nhất 32943
Nhì 88002
Ba 64561 68016
07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Năm 4564
Sáu 4355 9581 3310
Bảy 844
Tám 78
Đầu
0 02, 07
1 16, 10
2
3 38
4 43, 44
5 59, 59, 55
6 63, 61, 61, 64
7 72, 78, 78
8 81
9
Đuôi
0 10
1 61, 61, 81
2 02, 72
3 63, 43
4 64, 44
5 55
6 16
7 07
8 38, 78, 78
9 59, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/01/2023

ĐB 102215
Nhất 45567
Nhì 53231
Ba 55809 99954
94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Năm 3601
Sáu 4397 4392 4100
Bảy 296
Tám 43
Đầu
0 09, 01, 00
1 15
2
3 31, 35
4 41, 43
5 54
6 67, 62
7 73, 79, 73
8 84
9 97, 92, 96
Đuôi
0 00
1 31, 41, 01
2 62, 92
3 73, 73, 43
4 54, 84
5 15, 35
6 96
7 67, 97
8
9 09, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/12/2022

ĐB 191725
Nhất 01403
Nhì 51800
Ba 46372 97357
44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Năm 0534
Sáu 7255 6324 6035
Bảy 640
Tám 47
Đầu
0 03, 00, 05, 00, 03
1 16
2 25, 24
3 32, 34, 35
4 40, 47
5 57, 52, 55
6
7 72
8
9 98
Đuôi
0 00, 00, 40
1
2 72, 32, 52
3 03, 03
4 34, 24
5 25, 05, 55, 35
6 16
7 57, 47
8 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/12/2022

ĐB 297652
Nhất 82229
Nhì 62423
Ba 53314 87912
58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Năm 3847
Sáu 8314 3798 5450
Bảy 455
Tám 64
Đầu
0 03, 07
1 14, 12, 14
2 29, 23
3 32
4 42, 44, 47
5 52, 50, 55
6 64
7
8 81, 80
9 98
Đuôi
0 80, 50
1 81
2 52, 12, 32, 42
3 23, 03
4 14, 44, 14, 64
5 55
6
7 07, 47
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/12/2022

ĐB 418301
Nhất 09668
Nhì 78952
Ba 83776 32076
58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Năm 2165
Sáu 6120 8158 3260
Bảy 767
Tám 10
Đầu
0 01, 04
1 10
2 20
3
4 43
5 52, 55, 56, 58
6 68, 69, 65, 60, 67
7 76, 76, 78
8
9 94
Đuôi
0 20, 60, 10
1 01
2 52
3 43
4 94, 04
5 55, 65
6 76, 76, 56
7 67
8 68, 78, 58
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/12/2022

ĐB 793263
Nhất 54452
Nhì 80818
Ba 84979 40214
88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Năm 3888
Sáu 6439 2511 1356
Bảy 668
Tám 24
Đầu
0 03
1 18, 14, 11
2 24
3 39
4 41, 41
5 52, 51, 56
6 63, 67, 68
7 79
8 81, 88
9 96
Đuôi
0
1 41, 81, 41, 51, 11
2 52
3 63, 03
4 14, 24
5
6 96, 56
7 67
8 18, 88, 68
9 79, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/12/2022

ĐB 687948
Nhất 44644
Nhì 30361
Ba 86479 24718
35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Năm 1788
Sáu 9332 3444 9998
Bảy 365
Tám 81
Đầu
0
1 18, 18, 10, 11, 12
2 22
3 32
4 48, 44, 44
5 52
6 61, 62, 65
7 79
8 88, 81
9 98
Đuôi
0 10
1 61, 11, 81
2 22, 52, 12, 62, 32
3
4 44, 44
5 65
6
7
8 48, 18, 18, 88, 98
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/11/2022

ĐB 738250
Nhất 67261
Nhì 06919
Ba 67561 34316
26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Năm 6272
Sáu 3658 2292 8688
Bảy 569
Tám 56
Đầu
0 09
1 19, 16, 18, 14, 16
2 25
3
4
5 50, 58, 56
6 61, 61, 68, 69
7 72
8 88, 88
9 92
Đuôi
0 50
1 61, 61
2 72, 92
3
4 14
5 25
6 16, 16, 56
7
8 88, 68, 18, 58, 88
9 19, 09, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/11/2022

ĐB 051264
Nhất 53838
Nhì 51129
Ba 81946 08823
11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Năm 2275
Sáu 0193 0202 3813
Bảy 213
Tám 84
Đầu
0 02
1 17, 10, 13, 13
2 29, 23
3 38
4 46, 49
5 59
6 64
7 74, 75
8 88, 84
9 96, 93
Đuôi
0 10
1
2 02
3 23, 93, 13, 13
4 64, 74, 84
5 75
6 46, 96
7 17
8 38, 88
9 29, 59, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/11/2022

ĐB 793827
Nhất 36323
Nhì 20200
Ba 27678 62572
66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Năm 1330
Sáu 9914 5265 1712
Bảy 250
Tám 03
Đầu
0 00, 06, 03
1 10, 14, 12
2 27, 23, 21, 26
3 30
4
5 51, 50
6 65
7 78, 72, 77, 79
8
9
Đuôi
0 00, 10, 30, 50
1 21, 51
2 72, 12
3 23, 03
4 14
5 65
6 06, 26
7 27, 77
8 78
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/11/2022

ĐB 426461
Nhất 54541
Nhì 41186
Ba 16905 01207
98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Năm 9973
Sáu 6278 8602 3181
Bảy 404
Tám 95
Đầu
0 05, 07, 05, 05, 02, 04
1
2 29
3
4 41, 40
5 50
6 61, 65
7 73, 78
8 86, 81, 81
9 95
Đuôi
0 50, 40
1 61, 41, 81, 81
2 02
3 73
4 04
5 05, 05, 05, 65, 95
6 86
7 07
8 78
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/10/2022

ĐB 303758
Nhất 23446
Nhì 64546
Ba 90069 52103
83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Năm 8553
Sáu 0790 7490 5063
Bảy 915
Tám 46
Đầu
0 03
1 15
2
3 33, 30, 39
4 46, 46, 46
5 58, 56, 53
6 69, 63
7 76
8 82
9 97, 90, 90
Đuôi
0 30, 90, 90
1
2 82
3 03, 33, 53, 63
4
5 15
6 46, 46, 76, 56, 46
7 97
8 58
9 69, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/10/2022

ĐB 193067
Nhất 25969
Nhì 15877
Ba 99182 55151
86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Năm 8101
Sáu 5864 4415 0218
Bảy 542
Tám 32
Đầu
0 05, 01
1 15, 18
2 28, 26
3 32
4 42
5 51, 54
6 67, 69, 64
7 77, 75
8 82
9 90, 96
Đuôi
0 90
1 51, 01
2 82, 42, 32
3
4 54, 64
5 05, 75, 15
6 96, 26
7 67, 77
8 28, 18
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/10/2022

ĐB 747877
Nhất 52928
Nhì 68845
Ba 64206 05402
56910 34645 25986 94724
36447 77354 19390
Năm 8419
Sáu 1666 2352 1728
Bảy 751
Tám 75
Đầu
0 06, 02
1 10, 19
2 28, 24, 28
3
4 45, 45, 47
5 54, 52, 51
6 66
7 77, 75
8 86
9 90
Đuôi
0 10, 90
1 51
2 02, 52
3
4 24, 54
5 45, 45, 75
6 06, 86, 66
7 77, 47
8 28, 28
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/10/2022

ĐB 339588
Nhất 28204
Nhì 79953
Ba 07813 78761
90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Năm 7093
Sáu 5917 7350 1330
Bảy 623
Tám 65
Đầu
0 04
1 13, 17
2 20, 23
3 38, 34, 30
4 40
5 53, 50
6 61, 62, 65
7 74
8 88
9 98, 93
Đuôi
0 40, 20, 50, 30
1 61
2 62
3 53, 13, 93, 23
4 04, 74, 34
5 65
6
7 17
8 88, 38, 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/09/2022

ĐB 141113
Nhất 81050
Nhì 50483
Ba 16441 06188
90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Năm 2448
Sáu 2374 4026 3727
Bảy 534
Tám 26
Đầu
0
1 13, 17
2 20, 26, 27, 26
3 37, 34
4 41, 41, 48
5 50, 58
6 65, 66
7 74
8 83, 88
9
Đuôi
0 50, 20
1 41, 41
2
3 13, 83
4 74, 34
5 65
6 66, 26, 26
7 37, 17, 27
8 88, 58, 48
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/09/2022

ĐB 586994
Nhất 04794
Nhì 31664
Ba 82301 80434
49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Năm 5639
Sáu 4244 6259 5819
Bảy 808
Tám 01
Đầu
0 01, 03, 08, 01
1 19
2
3 34, 39
4 44
5 58, 59
6 64
7 72
8 81, 87, 82
9 94, 94, 91
Đuôi
0
1 01, 81, 91, 01
2 72, 82
3 03
4 94, 94, 64, 34, 44
5
6
7 87
8 58, 08
9 39, 59, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/09/2022

ĐB 785813
Nhất 41425
Nhì 98894
Ba 03975 70847
64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Năm 9892
Sáu 6295 8262 6597
Bảy 907
Tám 57
Đầu
0 07
1 13
2 25
3 30
4 47
5 51, 57
6 62, 62, 62, 62
7 75
8 84, 84
9 94, 92, 95, 97
Đuôi
0 30
1 51
2 62, 62, 62, 92, 62
3 13
4 94, 84, 84
5 25, 75, 95
6
7 47, 97, 07, 57
8
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/09/2022

ĐB 126531
Nhất 33896
Nhì 05436
Ba 61941 76702
89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Năm 1273
Sáu 6014 8308 3289
Bảy 867
Tám 75
Đầu
0 02, 01, 08
1 13, 14
2 25
3 31, 36
4 41, 45
5 51
6 67
7 73, 75
8 84, 89
9 96, 95
Đuôi
0
1 31, 41, 01, 51
2 02
3 13, 73
4 84, 14
5 45, 25, 95, 75
6 96, 36
7 67
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/09/2022

ĐB 567290
Nhất 06658
Nhì 68745
Ba 68653 11093
74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Năm 9241
Sáu 1637 5373 7158
Bảy 759
Tám 81
Đầu
0 03
1
2
3 37
4 45, 46, 41
5 58, 53, 52, 58, 59
6
7 71, 73
8 83, 84, 81
9 90, 93, 94
Đuôi
0 90
1 71, 41, 81
2 52
3 53, 93, 83, 03, 73
4 84, 94
5 45
6 46
7 37
8 58, 58
9 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/08/2022

ĐB 661846
Nhất 04823
Nhì 22828
Ba 79319 98282
64177 53708 29427 43437
05604 25833 54959
Năm 2016
Sáu 4747 1133 8955
Bảy 696
Tám 32
Đầu
0 08, 04
1 19, 16
2 23, 28, 27
3 37, 33, 33, 32
4 46, 47
5 59, 55
6
7 77
8 82
9 96
Đuôi
0
1
2 82, 32
3 23, 33, 33
4 04
5 55
6 46, 16, 96
7 77, 27, 37, 47
8 28, 08
9 19, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/08/2022

ĐB 732106
Nhất 49981
Nhì 72823
Ba 69776 08223
77188 83219 63785 64834
90713 68450 34520
Năm 9671
Sáu 8477 0204 5644
Bảy 036
Tám 00
Đầu
0 06, 04, 00
1 19, 13
2 23, 23, 20
3 34, 36
4 44
5 50
6
7 76, 71, 77
8 81, 88, 85
9
Đuôi
0 50, 20, 00
1 81, 71
2
3 23, 23, 13
4 34, 04, 44
5 85
6 06, 76, 36
7 77
8 88
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/08/2022

ĐB 346952
Nhất 91393
Nhì 35163
Ba 61260 68451
30138 38799 51019 23036
13295 06057 67400
Năm 4375
Sáu 3604 6964 9813
Bảy 915
Tám 97
Đầu
0 00, 04
1 19, 13, 15
2
3 38, 36
4
5 52, 51, 57
6 63, 60, 64
7 75
8
9 93, 99, 95, 97
Đuôi
0 60, 00
1 51
2 52
3 93, 63, 13
4 04, 64
5 95, 75, 15
6 36
7 57, 97
8 38
9 99, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/08/2022

ĐB 109970
Nhất 30413
Nhì 48882
Ba 61448 10473
48054 99686 32112 52197
59183 17965 93960
Năm 8794
Sáu 4644 2479 6395
Bảy 482
Tám 43
Đầu
0
1 13, 12
2
3
4 48, 44, 43
5 54
6 65, 60
7 70, 73, 79
8 82, 86, 83, 82
9 97, 94, 95
Đuôi
0 70, 60
1
2 82, 12, 82
3 13, 73, 83, 43
4 54, 94, 44
5 65, 95
6 86
7 97
8 48
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/07/2022

ĐB 387926
Nhất 15114
Nhì 37548
Ba 27869 77191
28509 64616 43508 35498
98132 39312 46537
Năm 1712
Sáu 6022 8833 8705
Bảy 103
Tám 80
Đầu
0 09, 08, 05, 03
1 14, 16, 12, 12
2 26, 22
3 32, 37, 33
4 48
5
6 69
7
8 80
9 91, 98
Đuôi
0 80
1 91
2 32, 12, 12, 22
3 33, 03
4 14
5 05
6 26, 16
7 37
8 48, 08, 98
9 69, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/07/2022

ĐB 202672
Nhất 90977
Nhì 36774
Ba 54616 47084
42981 68914 46479 04551
13837 45071 31928
Năm 7183
Sáu 2546 2081 1590
Bảy 059
Tám 83
Đầu
0
1 16, 14
2 28
3 37
4 46
5 51, 59
6
7 72, 77, 74, 79, 71
8 84, 81, 83, 81, 83
9 90
Đuôi
0 90
1 81, 51, 71, 81
2 72
3 83, 83
4 74, 84, 14
5
6 16, 46
7 77, 37
8 28
9 79, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/07/2022

ĐB 007367
Nhất 71600
Nhì 05873
Ba 62765 00065
65070 60498 13947 86961
51988 43075 18167
Năm 3058
Sáu 5154 7543 5688
Bảy 078
Tám 33
Đầu
0 00
1
2
3 33
4 47, 43
5 58, 54
6 67, 65, 65, 61, 67
7 73, 70, 75, 78
8 88, 88
9 98
Đuôi
0 00, 70
1 61
2
3 73, 43, 33
4 54
5 65, 65, 75
6
7 67, 47, 67
8 98, 88, 58, 88, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/07/2022

ĐB 866200
Nhất 20465
Nhì 73903
Ba 66455 05067
40760 57972 07028 55694
79956 55214 67495
Năm 1004
Sáu 7487 1202 4800
Bảy 495
Tám 37
Đầu
0 00, 03, 04, 02, 00
1 14
2 28
3 37
4
5 55, 56
6 65, 67, 60
7 72
8 87
9 94, 95, 95
Đuôi
0 00, 60, 00
1
2 72, 02
3 03
4 94, 14, 04
5 65, 55, 95, 95
6 56
7 67, 87, 37
8 28
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/07/2022

ĐB 681925
Nhất 74434
Nhì 89083
Ba 97709 01000
28420 97200 64864 21361
09375 72352 59801
Năm 3051
Sáu 8045 9528 4650
Bảy 105
Tám 90
Đầu
0 09, 00, 00, 01, 05
1
2 25, 20, 28
3 34
4 45
5 52, 51, 50
6 64, 61
7 75
8 83
9 90
Đuôi
0 00, 20, 00, 50, 90
1 61, 01, 51
2 52
3 83
4 34, 64
5 25, 75, 45, 05
6
7
8 28
9 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/06/2022

ĐB 676319
Nhất 45327
Nhì 87566
Ba 15439 55259
77260 62606 91374 43747
01059 42773 34239
Năm 5751
Sáu 8511 7576 7531
Bảy 112
Tám 32
Đầu
0 06
1 19, 11, 12
2 27
3 39, 39, 31, 32
4 47
5 59, 59, 51
6 66, 60
7 74, 73, 76
8
9
Đuôi
0 60
1 51, 11, 31
2 12, 32
3 73
4 74
5
6 66, 06, 76
7 27, 47
8
9 19, 39, 59, 59, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/06/2022

ĐB 987646
Nhất 68152
Nhì 50866
Ba 84051 97312
05965 52904 96658 69451
79541 99644 72997
Năm 4022
Sáu 5662 3211 0850
Bảy 455
Tám 30
Đầu
0 04
1 12, 11
2 22
3 30
4 46, 41, 44
5 52, 51, 58, 51, 50, 55
6 66, 65, 62
7
8
9 97
Đuôi
0 50, 30
1 51, 51, 41, 11
2 52, 12, 22, 62
3
4 04, 44
5 65, 55
6 46, 66
7 97
8 58
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/06/2022

ĐB 248277
Nhất 81901
Nhì 71330
Ba 66910 13138
59807 09017 35169 87637
64905 22287 62062
Năm 2655
Sáu 8901 8895 3952
Bảy 515
Tám 00
Đầu
0 01, 07, 05, 01, 00
1 10, 17, 15
2
3 30, 38, 37
4
5 55, 52
6 69, 62
7 77
8 87
9 95
Đuôi
0 30, 10, 00
1 01, 01
2 62, 52
3
4
5 05, 55, 95, 15
6
7 77, 07, 17, 37, 87
8 38
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/06/2022

ĐB 248988
Nhất 86968
Nhì 20692
Ba 25274 00739
51079 49101 16466 90423
66998 42792 46080
Năm 0902
Sáu 1336 0887 5806
Bảy 721
Tám 86
Đầu
0 01, 02, 06
1
2 23, 21
3 39, 36
4
5
6 68, 66
7 74, 79
8 88, 80, 87, 86
9 92, 98, 92
Đuôi
0 80
1 01, 21
2 92, 92, 02
3 23
4 74
5
6 66, 36, 06, 86
7 87
8 88, 68, 98
9 39, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/05/2022

ĐB 935298
Nhất 29833
Nhì 10678
Ba 00110 71057
46644 65358 37009 25258
76343 19230 31238
Năm 1827
Sáu 6669 4604 2092
Bảy 106
Tám 84
Đầu
0 09, 04, 06
1 10
2 27
3 33, 30, 38
4 44, 43
5 57, 58, 58
6 69
7 78
8 84
9 98, 92
Đuôi
0 10, 30
1
2 92
3 33, 43
4 44, 04, 84
5
6 06
7 57, 27
8 98, 78, 58, 58, 38
9 09, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/05/2022

ĐB 289053
Nhất 16027
Nhì 68793
Ba 16325 11191
73686 22515 81988 92480
70241 56107 19378
Năm 0795
Sáu 7662 9919 6102
Bảy 465
Tám 55
Đầu
0 07, 02
1 15, 19
2 27, 25
3
4 41
5 53, 55
6 62, 65
7 78
8 86, 88, 80
9 93, 91, 95
Đuôi
0 80
1 91, 41
2 62, 02
3 53, 93
4
5 25, 15, 95, 65, 55
6 86
7 27, 07
8 88, 78
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/05/2022

ĐB 271517
Nhất 73421
Nhì 61158
Ba 49170 39894
84577 99088 95604 33628
64985 19000 95856
Năm 0709
Sáu 1693 0784 1455
Bảy 050
Tám 54
Đầu
0 04, 00, 09
1 17
2 21, 28
3
4
5 58, 56, 55, 50, 54
6
7 70, 77
8 88, 85, 84
9 94, 93
Đuôi
0 70, 00, 50
1 21
2
3 93
4 94, 04, 84, 54
5 85, 55
6 56
7 17, 77
8 58, 88, 28
9 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/05/2022

ĐB 707937
Nhất 12465
Nhì 59744
Ba 79116 23641
90710 75833 40828 30859
03175 09171 73381
Năm 2081
Sáu 8519 7552 6207
Bảy 171
Tám 61
Đầu
0 07
1 16, 10, 19
2 28
3 37, 33
4 44, 41
5 59, 52
6 65, 61
7 75, 71, 71
8 81, 81
9
Đuôi
0 10
1 41, 71, 81, 81, 71, 61
2 52
3 33
4 44
5 65, 75
6 16
7 37, 07
8 28
9 59, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/04/2022

ĐB 128311
Nhất 60053
Nhì 79802
Ba 59871 65699
76727 82357 75421 17663
80301 69108 37962
Năm 2133
Sáu 3193 3398 0468
Bảy 490
Tám 26
Đầu
0 02, 01, 08
1 11
2 27, 21, 26
3 33
4
5 53, 57
6 63, 62, 68
7 71
8
9 99, 93, 98, 90
Đuôi
0 90
1 11, 71, 21, 01
2 02, 62
3 53, 63, 33, 93
4
5
6 26
7 27, 57
8 08, 98, 68
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/04/2022

ĐB 155360
Nhất 92006
Nhì 97332
Ba 67466 96709
52534 24836 87343 74791
45072 53770 74417
Năm 8520
Sáu 9543 3393 5393
Bảy 025
Tám 49
Đầu
0 06, 09
1 17
2 20, 25
3 32, 34, 36
4 43, 43, 49
5
6 60, 66
7 72, 70
8
9 91, 93, 93
Đuôi
0 60, 70, 20
1 91
2 32, 72
3 43, 43, 93, 93
4 34
5 25
6 06, 66, 36
7 17
8
9 09, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/04/2022

ĐB 427064
Nhất 63103
Nhì 07569
Ba 68755 80894
06644 65839 13732 69626
34251 10687 26474
Năm 5272
Sáu 1360 6858 6434
Bảy 284
Tám 08
Đầu
0 03, 08
1
2 26
3 39, 32, 34
4 44
5 55, 51, 58
6 64, 69, 60
7 74, 72
8 87, 84
9 94
Đuôi
0 60
1 51
2 32, 72
3 03
4 64, 94, 44, 74, 34, 84
5 55
6 26
7 87
8 58, 08
9 69, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/04/2022

ĐB 164783
Nhất 29718
Nhì 88437
Ba 59035 65804
85825 84174 64600 53402
98887 94433 03584
Năm 3791
Sáu 0517 0023 8550
Bảy 977
Tám 84
Đầu
0 04, 00, 02
1 18, 17
2 25, 23
3 37, 35, 33
4
5 50
6
7 74, 77
8 83, 87, 84, 84
9 91
Đuôi
0 00, 50
1 91
2 02
3 83, 33, 23
4 04, 74, 84, 84
5 35, 25
6
7 37, 87, 17, 77
8 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/04/2022

ĐB 549012
Nhất 25032
Nhì 98713
Ba 54296 09256
57408 27364 74127 92054
48770 58518 79877
Năm 9246
Sáu 0620 0923 2348
Bảy 907
Tám 04
Đầu
0 08, 07, 04
1 12, 13, 18
2 27, 20, 23
3 32
4 46, 48
5 56, 54
6 64
7 70, 77
8
9 96
Đuôi
0 70, 20
1
2 12, 32
3 13, 23
4 64, 54, 04
5
6 96, 56, 46
7 27, 77, 07
8 08, 18, 48
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/03/2022

ĐB 372384
Nhất 27204
Nhì 67129
Ba 02860 73396
83567 83614 38692 11768
34164 89543 41709
Năm 2359
Sáu 0589 1038 5154
Bảy 074
Tám 35
Đầu
0 04, 09
1 14
2 29
3 38, 35
4 43
5 59, 54
6 60, 67, 68, 64
7 74
8 84, 89
9 96, 92
Đuôi
0 60
1
2 92
3 43
4 84, 04, 14, 64, 54, 74
5 35
6 96
7 67
8 68, 38
9 29, 09, 59, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/03/2022

ĐB 591650
Nhất 11867
Nhì 61486
Ba 36043 27476
01229 30791 67969 66775
32941 02196 24878
Năm 9211
Sáu 6831 1618 8759
Bảy 616
Tám 83
Đầu
0
1 11, 18, 16
2 29
3 31
4 43, 41
5 50, 59
6 67, 69
7 76, 75, 78
8 86, 83
9 91, 96
Đuôi
0 50
1 91, 41, 11, 31
2
3 43, 83
4
5 75
6 86, 76, 96, 16
7 67
8 78, 18
9 29, 69, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/03/2022

ĐB 595225
Nhất 82450
Nhì 05729
Ba 63165 17141
98077 10372 56288 29816
78622 90682 78139
Năm 9623
Sáu 9338 9661 6128
Bảy 088
Tám 31
Đầu
0
1 16
2 25, 29, 22, 23, 28
3 39, 38, 31
4 41
5 50
6 65, 61
7 77, 72
8 88, 82, 88
9
Đuôi
0 50
1 41, 61, 31
2 72, 22, 82
3 23
4
5 25, 65
6 16
7 77
8 88, 38, 28, 88
9 29, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/03/2022

ĐB 709196
Nhất 38836
Nhì 72216
Ba 28599 38462
46262 51441 31511 62009
90828 50962 39544
Năm 1613
Sáu 6770 5712 3213
Bảy 863
Tám 17
Đầu
0 09
1 16, 11, 13, 12, 13, 17
2 28
3 36
4 41, 44
5
6 62, 62, 62, 63
7 70
8
9 96, 99
Đuôi
0 70
1 41, 11
2 62, 62, 62, 12
3 13, 13, 63
4 44
5
6 96, 36, 16
7 17
8 28
9 99, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/02/2022

ĐB 410845
Nhất 60498
Nhì 14304
Ba 59568 03280
71678 19904 14712 45057
54161 20076 22117
Năm 3569
Sáu 7141 4999 0105
Bảy 290
Tám 82
Đầu
0 04, 04, 05
1 12, 17
2
3
4 45, 41
5 57
6 68, 61, 69
7 78, 76
8 80, 82
9 98, 99, 90
Đuôi
0 80, 90
1 61, 41
2 12, 82
3
4 04, 04
5 45, 05
6 76
7 57, 17
8 98, 68, 78
9 69, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/02/2022

ĐB 522977
Nhất 42495
Nhì 32819
Ba 30195 38247
12041 23300 16932 47156
48384 91322 43894
Năm 4149
Sáu 3308 6368 0402
Bảy 623
Tám 28
Đầu
0 00, 08, 02
1 19
2 22, 23, 28
3 32
4 47, 41, 49
5 56
6 68
7 77
8 84
9 95, 95, 94
Đuôi
0 00
1 41
2 32, 22, 02
3 23
4 84, 94
5 95, 95
6 56
7 77, 47
8 08, 68, 28
9 19, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/02/2022

ĐB 356435
Nhất 26762
Nhì 61556
Ba 75507 04747
41108 09011 32796 74276
98486 60874 44512
Năm 5823
Sáu 1434 6040 5657
Bảy 229
Tám 77
Đầu
0 07, 08
1 11, 12
2 23, 29
3 35, 34
4 47, 40
5 56, 57
6 62
7 76, 74, 77
8 86
9 96
Đuôi
0 40
1 11
2 62, 12
3 23
4 74, 34
5 35
6 56, 96, 76, 86
7 07, 47, 57, 77
8 08
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/02/2022

ĐB 349793
Nhất 94239
Nhì 32775
Ba 65759 23412
19798 91640 50766 32777
15177 04479 55554
Năm 1150
Sáu 7994 4559 2826
Bảy 862
Tám 26
Đầu
0
1 12
2 26, 26
3 39
4 40
5 59, 54, 50, 59
6 66, 62
7 75, 77, 77, 79
8
9 93, 98, 94
Đuôi
0 40, 50
1
2 12, 62
3 93
4 54, 94
5 75
6 66, 26, 26
7 77, 77
8 98
9 39, 59, 79, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/01/2022

ĐB 489487
Nhất 54236
Nhì 75309
Ba 55042 14091
82612 55580 62169 33841
26512 87506 58858
Năm 0649
Sáu 0282 5867 7401
Bảy 062
Tám 55
Đầu
0 09, 06, 01
1 12, 12
2
3 36
4 42, 41, 49
5 58, 55
6 69, 67, 62
7
8 87, 80, 82
9 91
Đuôi
0 80
1 91, 41, 01
2 42, 12, 12, 82, 62
3
4
5 55
6 36, 06
7 87, 67
8 58
9 09, 69, 49

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.